Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy wojskowe / Sprawy wojskowe / Reklamowanie
Informacje ogólne
Samorząd
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Poradnik interesanta
Kultura
Oświata
Pomoc społeczna
Ochotnicze Straże Pożarne
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy wojskowe
Polityka prywatności


Zwiększ kontrast Zmień wielkość czcionki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Reklamowanie - Sprawy wojskowe - Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy wojskowe - Gmina Sieradz.

 

Pobierz PDF

Reklamowanie

 

Reklamowania dokonuje się z urzędu i na wniosek.

Reklamowania z urzędu dotyczą osób, które:

 • wykonują mandat posła, senatora lub radnego;
 • zajmują kierownicze stanowiska państwowe;
 • są zatrudnieni na stanowiskach pracy określonych w wykazie stanowiącym załącznik do Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2136

W ramach reklamowania z urzędu sporządza się zawiadomienie (imienny wykaz osób) i przesyła do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie. Zawiadomienie sporządza się w dwóch egzemplarzach. W zawiadomieniu ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące oraz zajmowane stanowisko lub  kwalifikacje albo pełnioną funkcję oraz miejsce na adnotacje wojskowego komendanta uzupełnień, a także podpis osoby reklamowanej. Pobierz wzór wniosku

Reklamowania na wniosek dotyczą żołnierzy rezerwy zatrudnionych w:

 • urzędach organów państwowych, administracji rządowej i  samorządu terytorialnego;
 • zakładach pracy objętych programem mobilizacji gospodarki;
 • jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest organem założycielskim;
 • centralnych organach administracji rządowej oraz innych organach i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwosci oraz przedsiębiorstwach państwowych, wobec których Minister Sprawiedliwosci pełni funkcję organu założycielskiego;
 • jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu;
 • publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Podstawą reklamowania na wniosek stanowi pisemny udokumentowany wniosek kierowników urzędów państwowych lub samorządowych albo przedsiębiorców. Pobierz wzór wniosku

W ramach reklamowania na wniosek sporządza się zawiadomienie (imienny wykaz osób) i przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie. Zawiadomienie sporządza się w dwóch egzemplarzach. W zawiadomieniu ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy,  adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję oraz uzasadnienie konieczności reklamowania, a w odniesieniu do przedsiębiorców, również decyzjęo nałożeniu obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Dodatkowo wniosek powinien zawierać miejsce na adnotacje wojskowego komendanta uzupełnien oraz podpis osoby reklamowanej. W przypadku istnienia potrzeb uzupełnienia Sił Zbrojnych stanem osobowym, a w ewidencji wojskowej nie występują zasoby osób, którym z racji posiadanego wieku, stopnia wojskowego, wykształcenia, kwalifikacji, stanu zdrowia lub miejsca zamieszkania, można nadać przydział pracowniczy lub przydział mobilizacyjny. Może nastąpić odmowa reklamowania na wniosek lub jej uchylenie, w czasie pokoju stanowi decyzję administracyjną, od której służy wnioskodawcy odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

W przypadku ustania przyczyn reklamowania, organy dokonujące zawiadomienia o osobach podlegających reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie na wniosek zawiadamiają niezwłocznie wojskowego komendanta uzupełnień o ustaniu przyczyn reklamowania. Pobierz wzór zawiadomienia


Zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, udzielone żołnierzom rezerwy w wyniku ich reklamowania, podlega uchyleniu w przypadku:

 • wygaśnięcia lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego;
 • odwołania ze stanowiska;
 • rozwiązania stosunku pracy;
 • powołania do zawodowej służby wojskowej;
 • skreślenia z ewidencji wojskowej;
 • na wniosek pracodawcy;
 • zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

Podstawa prawna:

1. Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 144;
2. Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 210, poz. 2136 z późn. zm.;
3. Dziennik Ustaw z 2009 r. nr 106, poz. 883 z późn. zm.

Józef Goliński
 
 Jesteś 0088722
osobą, która odwiedza nasz portal
 
 
Gmina Sieradz
Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie
tel.: 43 8275550 wew 10-11, email: sekretariat@ugsieradz.com.pl;, http://www.ugsieradz.pl
NIP: 827-216-21-23, Regon: 730934520
projekt i hosting: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x