Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy wojskowe / Postępowanie w sytuacjach kryzysowych / Niewybuchy, niewypały
Informacje ogólne
Samorząd
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Poradnik interesanta
Kultura
Oświata
Pomoc społeczna
Ochotnicze Straże Pożarne
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy wojskowe
Polityka prywatności


Zwiększ kontrast Zmień wielkość czcionki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Niewybuchy, niewypały - Postępowanie w sytuacjach kryzysowych - Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy wojskowe - Gmina Sieradz.

 

Pobierz PDF

Niewybuchy, niewypały

 

Zasady  postępowania w przypadku znalezienia niewypału lub niewybuchu.

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło ponad pół wieku, to nadal spotykamy się  w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nie znanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.

 „ZARDZEWIAŁA ŚMIERĆ CIĄGLE GROŹNA"

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary.

Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

PODSTAWOWE DEFINICJE

Przedmioty wybuchowe - uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego,   które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie rzucanie itp.). Są to w szczególności:

 • zapalniki,
 • pociski,
 • bomby lotnicze,
 • naboje artyleryjskie i karabinowe,
 • pancerzownice,
 • granaty,
 • miny wszelkich typów,
 • ładunki materiałów wybuchowych,
 • złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

Niewybuch - to każdy przedmiot zawierający ładunek wybuchowy lub materiał wybuchowy  w stanie wolnym, który powinien zdetonować, jednak pomimo stworzenia warunków koniecznych do tego procesu nie doszło do wybuchu. Przyczyną powstania niewybuchu może być nie uruchomienie lub złe działanie detonatora, zmiany chemiczne w samym materiale wybuchowym  i wiele innych czynników. Za niewybuchy uważa się środki, które zostały użyte, ale nie zadziałały lub zadziałały wadliwie. Oprócz tego za niewybuchy uważa się również środki wybuchowe pozbawione właściwego nadzoru i kontroli, np. gdzieś wykryte, niewiadomego pochodzenia, uszkodzone, przeterminowane itp.

Niewypał - to amunicja zawierająca ładunek miotający, która nie wypaliła mimo stworzenia odpowiednich warunków do tego procesu. Pojęcia niewypału używa się wobec dwóch rodzajów amunicji - wybuchającej z siłą mniejszą od detonacji oraz zapalającej się. Generalnie pojęcie odnosi się do środków zawierających materiał wybuchowy o charakterze miotającym, czyli takich, w których wybuch ma charakter deflagracji. Niewypałem może stać się również spłonka lub inny zapalnik. Przyczyną powstania niewypału może być nie uruchomienie lub złe działanie zapalnika, zmiany chemiczne w samym materiale itp. Za niewypały uważa się środki, które zostały użyte, ale nie zadziałały, lub zadziałały nieprawidłowo, skutkiem czego mogą nadal stanowić niebezpieczeństwo. Oprócz tego za niewypały uważa się również środki pozbawione właściwego nadzoru i kontroli, np. gdzieś wykryte, niewiadomego pochodzenia, uszkodzone, przeterminowane itp.

Przedmioty niebezpieczne - uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które mając właściwości łatwopalne, żrące, trujące grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą.  Zaliczyć do nich można:

 • płyn łatwopalny, żrący i trujący,
 • zawartość butli stalowych, gaśnic,
 • resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej it.

ZASADY ZGŁOSZEŃ

W razie znalezienia niewypału, niewubuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia należy:

1. Nie dotykać, nie ruszać, nie przenosić przedmiotu wybuchowego.
2. Niezwłocznie oddalić się z miejsca zagrożenia.
3. Niezwłocznie powiadomić telefonicznie jedną z niżej wymienionych organ.

 -  Komendę Powiatową Policji  w Sieradzu

     ul. Sikorskiego 2, 98-200 Sieradz

     tel. 997, 112 lub 43 827 77 05

     komendant@sieradz.policja.gov.pl


   -  Urząd Gminy Sieradz

       ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz

       tel. 43 827 55 50 czynny w godz. 7.30 - 15.30

     sekretariat@ugsieradz.com.pl


  -  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu

      ul. T.Grzesika, R. Piwnika 1, 98-200 Sieradz

      tel. 998, 112, 43 828 10 63

Informując w/w organ należy:

 •  precyzyjnie określić miejsce odnalezienia;
 •  określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość;
 •  podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku.

Uprawnione organy przekazują zgłoszenie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej, w której znajduje się właściwy terytorialnie patrol rozminowania (dane teleadresowe patrolu rozminowania):

  -  25 Brygada Kawalerii Powietrznej

      im. Księcia Józefa Poniatowskiego

      ul. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

      tel. 44 739 79 60 lub CA MON 1667960, CA MON 167961

Józef Goliński
 
 Jesteś 0088722
osobą, która odwiedza nasz portal
 
 
Gmina Sieradz
Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie
tel.: 43 8275550 wew 10-11, email: sekretariat@ugsieradz.com.pl;, http://www.ugsieradz.pl
NIP: 827-216-21-23, Regon: 730934520
projekt i hosting: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x